Aiai Avtal

Genom Aiai Avtal kan du – utifrån förskapade mallar – skapa, skicka och BankID-signera avtal på ett snabbt, enkelt och säkert sätt. Aiai Avtal underlättar vid anställning och vid skapande av kundavtal.

Kontroll - överblick

Aiai Avtal ger kontroll över avtalsprocessen. Se vilka som har signerat avtalen och påminn dem som ännu ej har signerat.

Säkert

Avtalen tecknas med BankID vilket garanterar signeringsprocessen. Genom Aiai Avtal vet du att rätt person signerat rätt avtal.

Effektiv hantering

Processen vid avtalsskrivning effektiviseras då information kan hämtas från Aiai kring avtalsparterna.

Användarvänligt

Aiai Avtal är enkelt att börja med och följer Aiais självstrukturerande struktur.

Färdiga standardavtal

I Aiai Avtal finns flertalet färdiga avtal från KFO och Vårdföretagarna.

Bifoga dokument

Bifoga dokument/bilagor till avtalet så som sekretess, informationsbrev och tystnadsplikt.

Börja använd Aiai redan idag!

Meny