Dokumentationsutbildning i Aiai Personakt

Datum

Nya tillfällen för hösten 2022 kommer snart.

Tid

09:00 – 12:00

Målgrupp

Administratörer

Plats

Digitalt

Översikt

Detta är en digital halvdagsutbildning där vi går igenom grunden för tilläggstjänsten Aiai Personakt.

Under denna halvdag går vi bland annat igenom hur du skriver journal och anteckningar samt hur du skapar en genomförandeplan och använder Ansvarsfördelningsverktyget i Aiai Personakt.

På utbildning går vi även kort igenom teori och lagstiftning kring dokumentation som ligger till grund för dokumentationen inom personlig assistans.

Innehåll

 • Vad säger lagen
 • Att skriva genomförandeplan
 • Hur och varför skriva journal och anteckningar
 • Lägga in och uppdatera grundinformation
 • Skriva anteckningar
 • Skriva journalanteckningar
 • Ladda upp dokument
 • Skapa en genomförandeplan
 • Använda Ansvarsfördelningsverktyget

Mer information

Tillfällen för våren 2022 har redan varit. Nya tillfällen för hösten 2022 kommer.

Alla våra digitala utbildningar är kostnadsfria!

Vill du veta mer om företagsanpassade utbildningar?

  Meny