Basutbildning i LSS för assistenter

För att hålla en hög kvalitet på den personliga assistansen är det av stor vikt att du som assistent får grundläggande kunskaper i lagens intentioner, rättigheter och skyldigheter för den assistansberättigade, assistansanordnaren och för dig själv. Med LSS intentioner som ledstjärna, där självbestämmande, personlig integritet och valfrihet utgör grunden för hur personlig assistans utformas, erbjuder nu Kaustik Akademi i samarbete med Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) en Basutbildning för personliga assistenter.

Målgrupp

Utbildningen väder sig till dig som arbetar  eller ska börja arbeta som personlig assistent. Utbildningen riktar sig till privat och offentlig verksamhet.

Kursledare

Karin Schlyter har lång erfarenhet av assistans dels genom att hon själv är assistansanvändare men även genom arbete inom assistans som administratör och utbildare.

Kostnad

2 950 kronor exklusive moms.

Några av områden som berörs under dagen

LSS betydelse

Rättigheter via FN’s konventioner

Den personliga assistentens roll

Tystnadsplikt

Arbetsmiljö

Dokumentation

Tillfällen och anmälan

Inga fler utbildningstillfällen är inplanerade under våren 2020 men kontakta oss gärna vid intresse på info@kaustik.com

Meny