Arbetsmiljöutbildning 

Arbetsmiljöarbetet inom personlig assistans innebär en särskild utmaning då de personliga assistenternas arbetsmiljö är era kunders liv och hem. Samtidigt har ni som arbetsgivare en lagstadgad skyldighet att säkra att arbete kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Detta kräver en hög kompetens som ständigt behöver förnyas och upprepas.

Under denna inspirerande utbildningsdag som Kaustik anordnar tillsammans med KursHuset, får du bra förutsättningar och arbetsmetoder för att utveckla och säkerställa arbetsmiljön.

Välkommen till en bra arbetsmiljö!

  • Den första frågan ni behöver ha besvarad är vad som är en bra arbetsmiljö. Ett mål som ska vara skriftligt formulerat och kommunicerat till samtliga anställda.
  • Vad är målet med ert strategiska arbetsmiljöarbete?
  • I ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete används arbetsmetoder som fungerar med greppbara och enkla rutiner.
  • Undersökningar och kartläggningar behöver vara enkla och tydliga och involverade i både ett dagligt arbete och i den långsiktiga planeringen.
  • Företagskulturen påverkas i hög grad hur arbetsmiljön upplevs. Vilka attityder fungerar och påverkar såväl lönsamhet som kundnöjdhet.
  • Under en gemensam dag arbetar vi med verksamhetsspecifika situationer för att se vad som behöver förstärkas alternativt förändras för att ha metoder i ett internt arbetsmiljöarbete samt därmed även uppfylla lagkrav för en organisatorisk, sociala och fysisk arbetsmiljö.

Målgrupp

Kaustiks arbetsmiljöutbildning vänder sig till dig som vill få bättre koll på hur du på ett enkelt sätt integrerar arbetsmiljöarbetet i vardagen. Vardaglig kunskap för vardaglig användning. Utbildningen riktar sig till privat och offentlig verksamhet.

Kursledare

Bea har varit personalchef, chef och ledare i över 20 år, är etablerad konsult med en bakgrund som personalgeneralist och arbetsmiljörevisor. Bea har mycket god kunskap i organisationer och företag med socialt engagemang.

Kostnad

4 450 kronor exklusive moms.

Några av områden som berörs under dagen

Vilka dokument ska vara skriftliga

Hur fungerar delegering av arbetsmiljöuppgifter

Hur bör undersökningar göras

Vad ska riskbedömas

Hur görs en handlingsplan

Hur fungerar kontroll av åtgärd

Tillfällen och anmälan

Stockholm
21 november

Utbildningen är en heldagsutbildning mellan kl 9.00-16.30. Utbildningen hålls i Kaustiks konferenslokaler på Kammakargatan 22 i Stockholm.  

Meny