Arbetsmiljöutbildning 

Arbetsmiljöarbetet inom personlig assistans innebär en särskild utmaning då de personliga assistenternas arbetsmiljö är era kunders liv och hem. Samtidigt har ni som arbetsgivare en lagstadgad skyldighet att säkra att arbete kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Detta kräver en hög kompetens som ständigt behöver förnyas och upprepas.

Under denna inspirerande utbildningsdag som Kaustik anordnar tillsammans med KursHuset, får du förutsättningar och arbetsmetoder för att utveckla och säkerställa arbetsmiljön.  Vi arbetar med verksamhetsspecifika situationer för att se vad som behöver förstärkas alternativt förändras för att ha metoder i ett internt arbetsmiljöarbete samt därmed även uppfylla lagkrav för den organisatoriska, sociala och fysisk arbetsmiljön.

Målgrupp

Kaustiks arbetsmiljöutbildning vänder sig till dig som vill få bättre koll på hur du på ett enkelt sätt integrerar arbetsmiljöarbetet i vardagen. Vardaglig kunskap för vardaglig användning. Utbildningen riktar sig till privat och offentlig verksamhet.

Kursledare

Bea har varit personalchef, chef och ledare i över 20 år, är etablerad konsult med en bakgrund som personalgeneralist och arbetsmiljörevisor. Bea har mycket god kunskap i organisationer och företag med socialt engagemang.

Kostnad

4 950 kronor exklusive moms.

Några av områden som berörs under dagen

Vilka dokument ska vara skriftliga

Hur fungerar delegering av arbetsmiljöuppgifter

Hur bör undersökningar göras

Vad ska riskbedömas

Hur görs en handlingsplan

Hur fungerar kontroll av åtgärd

Tillfällen och anmälan

Stockholm
7 maj

Utbildningen är en heldagsutbildning mellan kl 9.00-16.30. Utbildningen hålls i Kaustiks konferenslokaler på Kammakargatan 22 i Stockholm.  

Meny