Assistansomkostnader 

Hur ska kostnader för resor, måltider samt personalvårdsförmåner behandlas enligt Skatteverkets regelverk?

På denna utbildningsdag, som Kaustik anordnar tillsammans med Grant Thornton, behandlas aktuella frågor rörande assistansomkostnader ur ett redovisnings- och skattemässigt perspektiv.

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom med specificering kring innehållet i utbildningen.

Målgrupp

För dig som vill veta mer om regelverket kring assistansomkostnader ur ett redovisnings- och skattemässigt perspektiv. Inga förkunskaper krävs. Utbildningen riktar sig till både privat och offentlig verksamhet.

Kursledare

Björn Öhrman från Grant Thornton är auktoriserad skatterådgivare och har många års erfarenhet av arbete med redovisning av assistansomkostnader.

Kostnad

4 450 kronor exklusive moms.

Några av de områden som berörs under dagen

Grundläggande skatteregler

Vilka resor anses ingå i assistentersättningen och vilka gör det ej

När kan kost redovisas som assistansomkostnad?

Personalvårdsförmåner

Traktamenten

Tillfällen och anmälan

Är du intresserad av utbildningen i assistansomkostnader? Anmäl ditt intresse till oss så kontaktar vi dig för vidare information och planering.

Meny