Assistansomkostnader 

Har du full koll på redovisningen av assistansomkostnader? På Kaustik Akademins utbildning i assistansomkostnader ägnar vi en hel dag åt att reda ut begreppen och förstå de skattemässiga reglerna kring omkostnader såsom resor, måltider, traktamente och personalförmåner. Utbildningen hålls tillsammans med Grant Thornton.

Målgrupp

För dig som vill veta mer om regelverket kring assistansomkostnader ur ett redovisnings- och skattemässigt perspektiv. Inga förkunskaper krävs. Utbildningen riktar sig till både privat och offentlig verksamhet.

Kursledare

Björn Öhrman från Grant Thornton är auktoriserad skatterådgivare och har många års erfarenhet av arbete med redovisning av assistansomkostnader.

Kostnad

4 950 kronor exklusive moms.

Några av de områden som berörs under dagen

Grundläggande skatteregler

Vilka resor anses ingå i assistentersättningen och vilka gör det ej

När kan kost redovisas som assistansomkostnad?

Personalvårdsförmåner

Traktamenten

Tillfällen och anmälan

Med anledning av Coronaviruset har vi beslutat att alla våra utbildningar planerade under mars månad ska senareläggas. Vi återkommer med mer information här när de nya datumen för vårens utbildningar är planerade.

Meny