Grundutbildning i Aiai

Under den här utbildningsdagen får du som ny administratör lära dig grunderna i Aiai. Vi går steg för steg igenom flödet från att registrera nya användare till att lägga schema, tidrapportera och administrerar befintliga användare mm.

Dagen är praktiskt inriktad med fokus på övningar i systemet så att du efter utbildningen bemästrar Aiais standardfunktioner. Du får även verktyg att lära ut Aiai internt för ert företags nya användare.

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom med specificering kring innehållet i utbildningen.

Målgrupp

Administratörer i Aiai med behov av grundläggande utbildning i systemet. Inga förkunskaper krävs. Utbildningen riktar sig till både privat och offentlig verksamhet.

Kursledare

Kursen leds av 1-2 personer beroende på antalet deltagare. Förutom kunskaper i systemet har kursledarna god kännedom om branschen personlig assistans.

Kostnad

3 450 kronor exklusive moms.

Några av de områden som berörs under dagen

Lägg upp ny användare

Administrera användare

Skapa grundschema

Kopiera grundschema till gällande schema

Göra avvikelser i gällande schema

Tidrapportera

BankID-signering och filöverföring till Försäkringskassan

Inställningar på assistent och brukare

Genomgång av rapporter

Tillfällen och anmälan

Stockholm
5 november

Utbildningen är en heldagsutbildning mellan kl 09.00-16.00 och hålls i Kaustiks konferenslokaler på Kammakargatan 22 i Stockholm.

Göteborg
7 november

Utbildningen är en heldagsutbildning mellan kl 09.00-16.00. Utbildningen hålls i Kaustiks konferenslokaler på Johan på Gårdas gata 5A i Göteborg.

Meny