Grundutbildning i Aiai

Under den här utbildningsdagen får du som ny administratör lära dig grunderna i Aiai. Vi går steg för steg igenom flödet från att registrera nya användare till att lägga schema, tidrapportera och administrerar befintliga användare mm.

Dagen är praktiskt inriktad med fokus på övningar i systemet så att du efter utbildningen bemästrar Aiais standardfunktioner. Du får även verktyg att lära ut Aiai internt för ert företags nya användare.

Målgrupp

Administratörer i Aiai med behov av grundläggande utbildning i systemet. Inga förkunskaper krävs. Utbildningen riktar sig till både privat och offentlig verksamhet.

Kursledare

Kursen leds av 1-2 personer beroende på antalet deltagare. Förutom kunskaper i systemet har kursledarna god kännedom om branschen personlig assistans.

Kostnad

3 950 kronor exklusive moms.

Några av de områden som berörs under dagen

Lägg upp ny användare

Administrera användare

Skapa grundschema

Kopiera grundschema till gällande schema

Göra avvikelser i gällande schema

Tidrapportera

BankID-signering och filöverföring till Försäkringskassan

Inställningar på assistent och brukare

Genomgång av rapporter

Tillfällen och anmälan

Stockholm
21 april

Utbildningen är en heldagsutbildning mellan kl 09.00-16.00 och hålls i Kaustiks konferenslokaler på Kammakargatan 22 i Stockholm.

Göteborg
29 april

Utbildningen är en heldagsutbildning mellan kl 09.00-16.00. Utbildningen hålls i Kaustiks konferenslokaler på Johan på Gårdas gata 5A i Göteborg.

Meny