Utbildning i Aiai Personakt – halvdag

Grundutbildning i Aiai i Personakt är en halvdagsutbildning där vi går igenom grunden för tilläggstjänsten Aiai Personakt. Under denna halvdag går vi bland annat igenom hur du skriver journal och anteckningar samt hur du skapar en genomförandeplan och använder Ansvarsfördelningsverktyget.

Denna utbildning fokuserar på hur du praktiskt kommer igång med Aiai Personakt. Vill du lära dig mer kring teori och lagstiftning kring dokumentation samt  lära dig vad som bör skrivas i journal och genomförandeplan? Då rekommenderar vi vår utbildning i dokumentation. sEfter genomförd utbildning erhåller du ett diplom med specificering kring innehållet i utbildningen.

Målgrupp

Administratörer i Aiai med behov av utbildning i tillägsmodulen  Aiai Personakt. Inga förkunskaper krävs. Utbildningen riktar sig till både privat och offentlig verksamhet.

Kursledare

Kursen leds av 1-2 personer beroende på antalet deltagare. Förutom kunskaper i systemet har kursledarna god kännedom om branschen personlig assistans.

Kostnad

2 450 kronor exklusive moms.

Några av de områden som berörs under dagen

Lägga in och uppdatera grundinformation

Skriva anteckningar

Skriva journalanteckningar

Ladda upp dokument

Skapa en genomförandeplan

Använda Ansvarsfördelningsverktyget

Tillfällen och anmälan

Är du intresserad av utbildningen i Aiai Personakt? Anmäl ditt intresse till oss så kontaktar vi dig för vidare information och planering.

Meny