Hur hantera komplexa assistansuppdrag?

Alla assistansanordnare har nog träffat på assistansuppdrag som är komplexa att hantera. Den här kursen vill visa de möjligheter som finns för att förtydliga och analysera de verktyg du behöver för att kunna leverera en kvalitativ assistans. Hur kan vi förebygga i stället för att akut avsluta assistansuppdrag? Du får möjlighet att byta erfarenheter med andra och ta del av olika situationer som kursledaren upplevt i arbetet som personalchef, rådgivare och handledare.

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom med specificering kring innehållet i utbildningen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till verksamhetschefer, HR personal och den som arbetar med anordnarens kundkontakter. Utbildningen riktar sig till både privat och offentlig verksamhet.

Kursledare

Suzanne Elmqvist lever med assistans och har gedigen erfarenhet av att arbeta med assistansfrågor. Hon har tidigare arbetat som personalchef på ett assistanskooperativ och driver nu företaget SE Möjligheter med inriktning på chefscoaching och handledning.

Kostnad

4 950 kronor exklusive moms.

Några av de områden som berörs under dagen

Vad är god kvalitet i assistansen och vem bestämmer det?

Skillnaden mellan problem och dilemma

Att vilja hjälpa och ta ansvar för någon annan – empatins skuggsida

Dilemmat självbestämmande och gränssättning

Från komplext och intrasslat till konstruktivt och stödjande

Handlingsplan för att gå vidare?

Tillfällen och anmälan

Stockholm
19 maj

Utbildningen är en heldagsutbildning mellan kl 09.00-16.00 och hålls i Kaustiks konferenslokaler på Kammakargatan 22 i Stockholm.

Meny