Lönehantering

Aiai skapar löneunderlag och kan exportera all lönedata till de vanligaste lönesystemen som Hogia, Crona, Fortnox, Kontek med flera. Aiai är ett flexibelt och användarvänligt system anpassat efter verksamhetens önskemål. Ni kan räkna med en lönehantering som är både korrekt såväl som effektiv. Som webbtjänst har ni tillgång till Aiai dygnet runt från alla elektroniska enheter – inga programvaror behöver installeras. Enklare än så kan det inte bli.

Sjukvikarielista

Aiai skapar automatiskt sjuklistor där det framgår vem som varit sjukfrånvarande och när den vikarierade personen arbetade.

Effektiviserar lönehanteringen

Aiai erbjuder en skräddarsydd lösning för lönehanteringen baserat på er verksamhets lönearter. Tack vare detta blir tiden för lönehanteringen minimal. Systemet utför företagets löneexport till de vanligaste lönesystemen som Hogia, Crona, Fortnox, Kontek m.fl.

Börja använd Aiai redan idag!

Meny