Lönehantering inom assistans

Att arbeta med lön inom assistans är som att köra lön i 3D, rapporteringskrav till flera instanser samt olika regler och lagar att följa är löneansvarigas vardag. Kaustik Akademins utbildning i lönehantering ger dig som jobbar med lön inom assistans en bra grund för att kunna effektivisera ert lönearbete. Utbildningen hålls i samarbete med DataVara som har lång erfarenhet av utbildning inom lönehantering i LSS-verksamhet.

Målgrupp

Du som jobbar med lön inom assistans. Utbildningen riktar sig till både privat och offentlig verksamhet.

Kursledare

Linn Jonsson arbetar med support, konsultation och utbildning på DataVara och har lång erfarenhet i lönearbete inom LSS-verksamhet.

Kostnad

4 950 kronor exklusive moms.

Några av områden som berörs under dagen

Ekonomiska rapporter

Redovisningskrav

Beslut som påverkar den ekonomiska rapporteringen

Vanliga ersättningar tex arbetsledartillägg, fast OB mm

Olika löneformer

Semester

Tillfällen och anmälan

Stockholm
12 mars

Utbildningen är en heldagsutbildning mellan kl 9.00-16.00. Utbildningen hålls i Kaustiks konferenslokaler på Kammakargatan 22 i Stockholm.

Meny