Mylon – Vi är specialister på lön inom vård och omsorg

Mylon & Aiai

Mylon är Allevis tjänst för löneservice. Mylon sköter allt kring lönen för dig och dina anställda, hela vägen till lönebeskedet ligger i Kivra-brevlådan. Med Mylon och Aiai tillsammans får du ett komplett systemstöd för hela ditt lönearbete.

Effektiv och korrekt löneadministration

Vi på Mylon tar hand om hela lönearbetet och ser till att alla medarbetare får en korrekt lön samt ger dig allt underlag för bokföringen.

Specialistkunskap inom omsorgen

Vår personal har lång erfarenhet av lönehantering inom omsorgsbranschen så att du kan känna dig trygg med att överlåta hela lönearbetet till oss.

Allt du behöver i ett och samma system

Med Mylon som tilläggstjänst till något av Allevis försystem får du en komplett lösning för din verksamhet.

Som kund får du:

Hela lönekörningen

Beräkning av traktamenten

Lönebesked till Kivra för all personal

Löner enligt gällande avtal

Utbetalningsunderlag och bankfil

Skatteunderlag

Arbetsgivardeklaration

Bokföringsfil och underlag

Underlag för milersättning

Underlag för semesterlön

Framtagning av semesterskuldlista

Redovisning för pension

Så fungerar vår lönetjänst

Noggrann insamling av information

Digitalt uppstartsmöte – innan mötet får ni mallar med den information vi behöver för att ta över hanteringen av era löner och vi går igenom det som gäller på just ert företag så att vi kan anpassa tjänsten efter just era behov.

Tidrapportering

Schemaläggning och tidrapportering sker i det försystem ni har valt. Det kan vara något av våra försystem såsom Aiai, Carefox och Omsorg24 men kan även vara något annat.

Meddelandetjänsten

Via vår användarvänliga meddelandetjänst meddelar ni oss när er tidrapportering är klar för månaden och vi kan då kan påbörja lönearbetet. Vid frågor eller annan kommunikation sker detta enkelt via vår meddelandetjänst.

Lönen görs

Vi skapar en preliminär lönespecifikation för alla anställda, lägger filen för lön i vår meddelandetjänst för granskning. När alla eventuella ändringar gjorts och ni har godkänt alla lönespecifikationer gör vi hela lönekörningen, inklusive bankfil, skattedeklaration och bokföringsunderlag.

Klart!

Underlag och filer på den färdiga lönekörningen läggs upp i vår meddelandetjänst för er att hämta.

Jag vill veta mer om Mylon!