Utbildning i social dokumentation inom LSS

Dokumentation inom personlig assistans kan vara svårt. Vad ska skrivas i journalen, hur arbetar vi fram en bra genomförandeplan och vad gäller kring avvikelser? Frågorna är många. På Kaustik Akademis dokumentationsutbildning får du grundläggande kunskap i arbetet med den sociala dokumentationen. På utbildningen berör vi dels lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet samt jobbar med övningar i att skriva genomförandeplan, journal och avvikelser.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom personlig assistans som ansvarar för att dokumentera och skriva genomförandeplan. Utbildningen riktar sig till privat och offentlig verksamhet.

Kursledare

Mats Edvaldsson jobbar för KompetensUtvecklingsInstitutet och har lång erfarenhet kring utbildning och frågor inom LSS och personlig assistans. Mats är utbildare inom social dokumentation och genomförandeplaner, kvalitetshandledare och projektledare.

Kostnad

4450 kronor exklusive moms.

Några av områden som berörs under dagen

Genomförandeplan – grunden för social dokumentation

Vad, hur och varför skriver man?

Lagar, regler och styrdokument

Samtalsmetodik och förhållningssätt vid upprättande av genomförandeplan

Tillfällen och anmälan

Stockholm
20 november

Utbildningen är en heldagsutbildning mellan kl 9.00-16.00. Utbildningen hålls i Kaustiks konferenslokaler på Kammakargatan 22 i Stockholm.

Meny