Utbildning i social dokumentation inom LSS

Dokumentation inom personlig assistans kan vara svårt. Vad ska skrivas i journalen, hur arbetar vi fram en bra genomförandeplan och vad gäller kring avvikelser? Frågorna är många. På Kaustik Akademis dokumentationsutbildning får du grundläggande kunskap i arbetet med den sociala dokumentationen. På utbildningen berör vi dels lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet samt jobbar med övningar i att skriva genomförandeplan, journal och avvikelser.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom personlig assistans som ansvarar för att dokumentera och skriva genomförandeplan. Utbildningen riktar sig till privat och offentlig verksamhet.

Kursledare

Louise Frei jobbar som ansvarig för utbildningar på Kaustik. Louise är socionom och har erfarenhet av arbete med dokumentation inom socialtjänst, sjukvård och assistans.

Kostnad

4 950 kronor exklusive moms.

Några av områden som berörs under dagen

Att skriva genomförandeplan

Hur och varför skriva journal och anteckningar?

Vad säger lagen?

Tillfällen och anmälan

Stockholm
16 april

Utbildningen är en heldagsutbildning mellan kl 9.00-16.00. Utbildningen hålls i Kaustiks konferenslokaler på Kammakargatan 22 i Stockholm.

Meny