Full koll på assistansen

Med hjälp av ett smart schema, automatiska tidrapporter och integration med lönesystem fördelar Aiai rätt information till rätt person i rätt tid.

Schema

Kärnan i Aiai är ett smart och flexibelt schema som tar hänsyn till användarnas behov.Läs mer »

Tidrapport och räkning

Aiai skapar automatiskt tidrapporter och räkningen baserat på schemat. Hänsyn tas till typ av arbetspass, OB-tider och eventuell frånvaro.Läs mer »

Ärendehantering

Med Ärendehanteringen får ni kontroll över alla företagets ärenden och kan följa ärendet från start till mål. Ärendehantering är en unik tjänst för att säkra kvalitén.Läs mer »

Personakt och journal

Aiai tillhandahåller ett kvalificerat IT-stöd för den dokumentation som IVO kräver.Läs mer »

Lönehantering

Aiai skapar löneunderlag och kan exportera all lönedata till de vanligaste lönesystemen, som Hogia, Crona, Fortnox, Kontek med flera.Läs mer »

HR-system

Med Aiai Personal får ni tillgång till en samlad plats för all personalrelaterad information.Läs mer »
Fler funktioner:

Börja använd Aiai redan idag!

Meny