Hur har digital FK3066 påverkat handläggnings­tiden?

Aiai har varit i kontakt med Susanne Lövgren, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan, gällande digitaliseringen av blanketten FK3066 som gjordes i höstas.

Publicerad

Susanne Lövgren, Föräskringskassan.

Aiai har varit i kontakt med Susanne Lövgren, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan, gällande digitaliseringen av blanketten FK3066 som gjordes i höstas. Susanne berättar att drygt hälften av alla assistenter som rapporteras via FK3066 nu gör detta via det digitala inskicket.

Handläggningstiden för utbetalning av assistansersättning fortsätter att minska. I november 2020 införde Försäkringskassan en ny funktion i systemet som gör att anmälda assistenter kan handläggas helt maskinellt. Försäkringskassan kan tack vare att fler personer skickar in tidsredovisningar och anmälningar elektroniskt fortsätta att förkorta handläggningstiderna och förbättra vår verksamhet, beskriver Susanne.

Susannes medskick till anordnare som ännu ej har börjat rapportera digitalt är:

Börja med det! Ni slipper komplettera i efterhand och handläggningstiden blir kortare.

Vi passade även på att fråga Susanne hur det går med digitaliseringen av räkningen (FK3057). Susanne svarar att Försäkringskassan under förra året tagit fram ett lösningsförslag och att de nu påbörjat arbetet med att bygga själva lösningen. De kommer under detta år förankra lösningen med kunder, anordnare och systemleverantörer för att få med så många som möjligt i användadet av tjänsten.

– Vi ser framför oss att vi i början av nästa år har en ny tjänst på plats, förklarar Susanne.

Det låter som positiva nyheter tycker vi! Aiai har en pågående dialog med Försäkringskassan kring denna utveckling för att vi ska vara redo att börja använda tjänsten så fort det är möjligt. Fortsättning följer…

Rapportera FK3066 digitalt via Aiai

Via Aiai kan du skicka in blanketten FK3066 direkt till Försäkringskassan. Genom det digitala inskicket kan du minska risken för att behöva komplettera uppgifter i efterhand och handläggningstiden blir kortare.  Läs mer om funktionerna i Aiai.

Läs mer