Aiai kommun

Kärnan i Aiai Kommun är den samma som för Aiai, det vill säga ett smart och flexibelt schema som tar hänsyn till användarnas behov och myndigheternas redovisningskrav.

Aiai kommun

Schemakontroll

Aiai gör schemakontroll mot de kollektivavtal  som är förekommande hos kommuner bland annat HÖK och Pan.

Aiai kommun

Prenumerationstjänst

Det är lätt att komma igång. Det behövs inga långa avtal eller installationer. Det är bara att prova.

Prova Aiai kommun?

Börja redan idag, testa kostnadsfritt.