Vår historia

Erik Ljungberg – Aiais initiativtagare

Erik Ljungberg var välkänd inom funktionshinderrörelsen, med ett djupt engagemang i kampen för mänskliga rättigheter, både på nationell och internationell nivå. Med sin idérikedom och driftighet bidrog han på många sätt till arbetet för ett jämlikt samhälle och rätten till ett självvalt liv.

Erik var initiativtagare till Aiai och utvecklade tjänsten i nära samarbete med assistansbolag, assistansanvändare och assistenter. Han hade själv assistans på grund av en muskelsjukdom och hans kunskap och erfarenhet har varit avgörande för utformningen av Aiai. Erik avled den 16 mars 2012.

Allevi fortsätter att utveckla system inom personlig assistans och förvaltar Eriks vision om att skapa frihet för användaren genom att ha kontroll över sin situation.

Våra milstolpar

2003

Aiai blir till

Erik Ljungberg utvecklar ett verktyg för administration av sin egna assistans. Aiai blir till. Aiai är en förkortning för Administrativ Interaktiv Assistans över Internet. Utvecklingen av Aiai sker i Galleri Kaustiks lokal på Kastellgatan i Göteborg.

2009

Kaustik AB bildas

Kaustik AB (nu Allevi) bildas. Tidrapportering & Schema vidareutvecklas. Meddelandefunktion och adressbok lanseras.

2011

Digital signatur till Försäkringskassan

Aiai får Försäkringskassans godkännande för digital signatur. Nytt kontor i Stockholm öppnas och rapportverktyg lanseras.

2012

Ett tufft år

Erik går hastigt bort den 16 mars.

2013

Nu finns Aiai i Örebro

Nytt kontor på Nygatan 20 i Örebro slår upp portarna.

2014

Första numret av Aiai magasinet

Aiai Magasinet gavs ut under 2014-2019 med 9 nummer. Göteborgskontoret flyttar till Lagerhuset.

2015

Aiai Akademi

Aiai Akademi etableras som en ny plats för kunskapsutbyte. Aiai får ny design och  blir responsiv för alla funktioner.

2016

Full delaktighet i Almedalen

Kaustik var initiativtagare och arrangör av Full delaktighet i Almedalen under åren 2016-2019. Aiai förses med BankID-signering och filöverföring till Försäkringskassan.

2020

Digitala utbildningar blir en succé

Akademin ställer om och erbjuder alla utbildningar kostnadsfritt och digitalt. Aiai får under 2020 över 400 anmälningar till de digitala utbildningarna och webbinariumen.

2021

Kaustik byter namn till Allevi

Fler spännande produkter för omsorgen ryms nu under Allevis paraply. Digitalt inskick till Försäkringskassan av FK3066 är på plats i Aiai.

2024

Aiai nylanseras som en ny produkt

Allevi förnyar mjukvarumarknaden inom assistansbranschen genom nylansering av Aiai. I slutet av 2024 lanseras den första versionen av det nya systemet. Nya Aiai är helt anpassat för en modern assistansanordnare.

Erik Ljungberg - Aiais initiativtagare
Erik Ljungberg - Aiais initiativtagare
Gränssnittet i Aiai 2014.
Gränssnittet i Aiai 2014.
Aiai Akademi - en succé sedan start 2015.
Aiai Akademi - en succé sedan start 2015.
Lagerhuset där Aiai hade sin hemvist mellan 2014-2019.
Lagerhuset där Aiai hade sin hemvist mellan 2014-2019.
Aiai Magasinet gavs ut mellan 2014-2019.
Aiai Magasinet gavs ut mellan 2014-2019.
Nya Aiai 2024