Lönehantering

Aiai skapar löneunderlag och exporterar all lönedata till de vanligaste lönesystemen som Hogia, Crona, Kontek med flera. Lönehanteringen blir såväl effektiv som korrekt.

Skräddarsydd lösning

Effektiviserar lönehanteringen

Aiai erbjuder en skräddarsydd lösning för lönehanteringen baserat på er verksamhets lönearter. Tack vare detta blir tiden för lönehanteringen minimal. Systemet utför företagets löneexport till de vanligaste lönesystemen som Hogia, Crona, Kontek m.fl.

Automatiserat

Sjukvikarielista

Aiai skapar automatiskt sjuklistor där det framgår vem som har varit sjukfrånvarande och när den vikarierade personen arbetade.

Prova Aiai?

Börja använd Aiai redan idag, testa kostnadsfritt.