Kunskap och insikt i branschen minskar risken för att drabbas av återkrav

Karin Ståhlnacke, VD på God Juridik, ger sin syn på de allt vanligare återkraven samt berättar om satsningen på ett bredare juridiskt stöd.

Publicerad

Karin Ståhlnacke

Karin har jobbat med juridik inom assistans de senaste tio åren och 2017 började hon på God Juridik där hon idag är VD. Karin beskriver att hennes intresse alltid legat i att företräda och stötta den enskilda individen gentemot myndigheter och staten.

– Jag drivs av utmaningen i det personliga mötet och för mig har det varit extra viktigt att vara tydlig med klienten kring vad som är möjligt och inte. Och visst kan det bli en del tuffa samtal, säger Karin.

God Juridik tog tidigare endast emot klienter med frågor rörande assistans men då det blev allt vanligare att hjälp efterfrågades om annat som t.ex. testamenten, samboavtal, bodelning mm beslutade man att öppna upp även för dessa frågor. Det nya konceptet visade sig snabbt vara lyckat och man har haft ett stort intag av nya ärenden sedan start.

– Det har fullkomligt exploderat med uppdrag, så vi har haft fullt upp. Det tycker vi så klart är roligt men det är dock problematiskt att det är så många ärenden där den enskilde inte fått det stöd hen har rätt till och där juridisk hjälp behöver tas till, säger Karin.

God Juridik har idag fem jurister placerade i Stockholm, Malmö, Skellefteå och Luleå. Alla jurister har många års erfarenhet av assistans och någon annan typ av specialisering. Några har t.ex. jobbat länge i domstol med frågor rörande sjukpenning och sjukersättning. En annan är specialist på skoljuridik, vilket är en fråga som Karin ser blir allt vanligare.

– Vi får allt fler ärenden som rör elever som inte får det extra stöd de har rätt till inom skolan. Det är tråkigt att det blivit så, men bra att vi har kompetensen att stötta i det, säger Karin.

Karin och hennes kollegor
Karin och hennes kollegor

Att kunna hjälpa till med helheten för klienten är det som driver Karin och hennes kollegor.

– Det är viktigt för oss att hjälpa till med helheten och inte bara släppa personen och problemen då det inte längre rör assistans. Vi kan finnas med vid fler situationer och då bygger vi en relation till klienten som gör att de får ett förtroende för oss och det är avgörande när man ska företräda någon i så pass viktiga frågor som vi gör, beskriver Karin.

Återkraven kan vara förödande för små anordnare

Inom assistansen känner vi alla till att det varit och är en turbulent tid. Karin märker av det bland annat genom att de fått flera ärenden kring återkrav.

– Många av våra klienter är personer som själva verkställer sitt assistansbeslut eller driver mindre assistansbolag och för dessa har alla återkraven varit och är förödande, beskriver Karin.

Det är just dessa erfarenheter som har gjort att Karin vill nå ut till assistansanvändare och anordnare för att stötta vid och innan ett återkrav blir aktuellt.

– Det finns mycket man kan göra för att förhindra återkrav och följaktligen även risken till indraget tillstånd, här vill vi hjälpa till med det vi kan genom att informera och utbilda, beskriver Karin.

Karin beskriver att sedan Försäkringskassan fryste alla omprövningar av besluten 2018 ligger ansvaret på individen/anordnaren att anmäla väsentliga förändringar i hjälpbehovet till Försäkringskassan. Karin anser att detta har skapat en stress i branschen.

– Man vet inte vad som är en väsentlig förändring och man är rädd att höra av sig till Försäkringskassan och att anmälda förändringar ska påverka beslutet, berättar Karin.

Karin Ståhlnacke
Karin Ståhlnacke

– Jag rekommenderar alla jag träffar att anmäla all typ av förändring. Gör man det ligger ansvaret hos Försäkringskassan och inte på den enskilda eller anordnare och det är så det ska vara, tycker Karin.

Karin förklarar att det som sker när en anmälan om ett förändrat hjälpbehov inkommer till Försäkringskassan är att de utreder den specifika situationen, de kollar generellt inte på hela beslutet.

– Risken för återkrav minskar betydligt om man involverat Försäkringskassan tidigt då man redan från början kan reglera förändringen, menar Karin.

När beslut om återkrav fattats görs en anmälan från Försäkringskassan till IVO. Enligt Karin gör IVO en direkt korrelation mellan återkrav och lämpligheten som anordnare. Får man flera återkrav kan tillståndet till slut dras in.

Karin välkomnar uppstramningen i branschen och tycker att det är positivt att högre krav ställs på anordnaren. Hon ser dock att det kan drabba små anordnare väldigt hårt och trots att man driver en kvalitativ assistans kan man kanske inte överleva då man drabbas av återkrav.

– Jag fick ett samtal från en kvinna häromdagen som driver sin egna assistans och som berättade att hon hade fått ett återkrav på 13 miljoner kronor. Detta kan verkligen sätta enskilda i stora ekonomiska problem, säger Karin.

Karin förklarar att det finns mycket som du som anordnare eller assistansberättigad kan göra för att undvika att hamna i återkravsproblematiken. Främst handlar det om att vara påläst.

– Den assistansberättigade eller anordnaren måste ha full koll på beslutet kring assistansen. Man måste veta vad man är beviljad och varför. Sedan måste man även ha vetskap över vad som sker i uppdraget och på vilket sätt assistansen verkställs. Det är omöjligt och inte särskilt lämpligt för anordnare att ständigt vara närvarande ute i assistansen och därför måste den assistansberättigade eller assistenterna förstå beslutet och meddela anordnaren när det uppstår väsentliga förändringar, beskriver Karin.

– Sedan är det viktigt att vi alla ställer högre krav på bolagen som bedriver assistans. Assistansen måste ske på ett kvalitativt sätt vilket bland annat görs genom att de kundansvariga måste få tid för varje uppdrag, avslutar Karin.

Vill du ta del av Karins råd kring hur du undviker återkrav?

Kom på vårt kostnadsfria webbinarium den 10 februari kl 11.00-11.45, välkommen!

Läs mer