Aiai Löneservice

Lönetjänst för dig verksam inom personlig assistans.

Aiai Löneservice är en tilläggstjänst till Aiai.

Rätt lön till rätt person i rätt tid

Effektiv och korrekt löneadministration

Vi på Aiai Löneservice tar hand om hela lönearbetet och ser till att alla medarbetare får en korrekt lön samt ger dig allt underlag för bokföringen, så att du kan lägga tid på annat.

Specialistkunskap inom personlig assistans

Vår personal har lång erfarenhet av lönehantering inom assistansbranschen så att du kan känna dig trygg med att överlåta hela lönearbetet till oss på Aiai Löneservice.

Allt du behöver i ett och samma system

Med Aiai Löneservice som tilläggstjänst till Aiai får du ett komplett verksamhetssystem för personlig assistans. Du slipper andra program och allt som har med assistans att göra sköts i Aiai.

Låt Aiai sköta hela löneprocessen

Med Aiai Löneservice sköter vi på Aiai allt kring lönen för dig och dina anställda. Vi gör beräkning av personalens löner, ob, sjuklön, traktamenten och milersättningar. Vi tar fram beräkning för redovisning av skatter och sociala avgifter samt underlag för löneutbetalningar och skatteinbetalningar. När lönen är klar får ni en fil med alla uppgifter till er bokföring. Vi sköter helt enkelt allt, hela vägen tills lönebeskedet ligger i Kivra-brevlådan.

Anmäl intresse för Aiai Löneservice

Anmäl ditt intresse för Aiai Löneservice nedan så hör vi av oss med ett kostnadsförslag anpassat för din verksamhet.