Arvika kommun – Satsar på utbildning för en känsla av sammanhang

I Arvika kommun har man länge varit generös med utbildningar för assistenter, chefer och administrativ personal. Man har bland annat satsat på utbildningar där assistenter fått kunskap i hela assistansförloppet, från beslut till utförande, med målet att alla ska känna en känsla av sammanhang i sina arbetsuppgifter.

Publicerad

Utöver dessa utbildningar hålls även grundutbildningar i lyftteknik, brandskydd, HLR och annan relevant utbildning för just den grupp där assistenten jobbar.

Matilda Persson som är enhetschef inom personlig assistans i Arvika kommun och Kaisa Johannesson som är Arvikas egna Aiai-expert berättar entusiastiskt om satsningarna på utbildningar inom kommunen.

– Det är jätteroligt att Arvika kommun har satsat så mycket på just utbildningar och det leder till att personalen känner att de är trygga i sin roll och vi får faktiskt väldigt duktig personal, berättar Matilda.

Några assistenter har dessutom vidareutbildat sig för att själva kunna hålla i utbildningar för sina kollegor i förflyttningsteknik, förvärvade hjärnskador och basutbildning i personlig assistans. Inför varje sommar utbildar dessa assistenter de nyanställda sommarvikarierna.

Både brukare och personal trivs

Matilda och Kaisa har jobbat länge på kommunen, fem respektive tretton år och de förklarar att anledningen till att de har stannat så länge är att jobbet är väldigt intressant och att det händer saker hela tiden.

– Jag vill lyfta fram assistenterna som verkligen gör ett fantastiskt jobb och det gör mitt arbete som chef ännu roligare, att jag dessutom har väldigt trevliga kollegor gör att jag trivs väldigt bra, säger Matilda.

Det är inte bara personalen som trivs i Arvika kommun, även brukarna som har valt Arvika som anordnare har stannat länge.

– Under de tretton år jag har jobbat här är det endast ett fåtal brukare som har valt att byta anordnade, så det visar ju att vi gör ett bra jobb, konstaterar Kaisa.

Aiai effektiviserar arbetet och säkerställer kvaliteten

Arvika kommun började använda Aiai hösten 2016, men innan beslutet fattades gjordes noggrann research genom att testa tre olika system och besöka Sundsvalls kommun som var en av de första kommunerna att använda Aiai.

– När vi testade systemen gjorde vi en avancerad checklista för olika delar som var viktiga för oss i administrationen, Aiai fick mest gröna bockar, så valet var klart, förklarar Kaisa.

Kaisa och en av enhetscheferna presenterade förslaget om att köpa in Aiai för socialutskottets politiker.

– De blev väldigt förvånade när vi berättade att vi satt med alla dessa blanketter och tidrapporter och fyllde i dem för hand varje månad, så svaret blev ett självklart ja, förklarar Kaisa stolt.

– Vi körde igång med fem brukare och det var inga problem. Personalen var positivt inställda till att börja med något nytt som kunde underlätta även för dem, fortsätter Kaisa.

Kaisa och Matilda höll utbildningar i Aiai för grupperna och vid frågor kontakta de Aiais support för att få hjälp hur de skulle gå vidare.

– Övergången gick verkligen smidigt och vi fick hjälp från supporten, så det var inga problem att lära ut Aiai till alla grupper, säger Matilda.

Matilda och Kaisas bedömning av Aiai:

  • Aiai är väldigt lätthanterligt och överskådligt
  • Tidrapporterna fylls i automatiskt utifrån schemat sedan är det bara att BankID-signera och skicka tidrapporterna digitalt till Försäkringskassan
  • Det går enkelt att följa upp beslutet och se hur mycket tid som har förbrukats och vad som finns kvar

Läs mer