Tidrapport och räkning

Aiai skapar automatiska tidrapporter för alla assistenter baserat på schemat. Aiai tar alltid hänsyn till typ av arbetspass, OB-tider och eventuell frånvaro.

Påminner assistenten

Automatiska påminnelser

Genom SMS eller mejl påminner Aiai assistenten om att det är dags att kontrollera sin tidrapport. Assistenten godkänner sin rapport med en elektronisk signatur på mobilen, läsplattan eller datorn.

Snabbt och säkert

BankID-signering med filöverföring till Försäkringskassan

Tidrapporten (FK 3059) BankID-signeras av assistenter och anordnare. Via Aiai skickas tidrapporten digitalt till Försäkringskassan. Du slipper postgång och sparar värdefull tid. Med BankID-signering och filöverföring blir tidrapporteringen snabb, enkel och säker.

Automatisk FK3057

Förifylld räkning

Räkningen till Försäkringskassan (FK3057) fylls i automatiskt utifrån utförd assistanstid. Räkningen går enkelt att skriva ut eller bifoga i mail för underskrift av assistansanvändaren.

Tydlig översikt

Kontroll och överblick

Som verksamhetsansvarig kan du via systemet direkt se vilka assistenter som har godkänt sin tidrapport och vilka som behöver påminnas via Aiais utskick. (Aiai är tillgängligt dygnet runt från alla elektroniska enheter, och som webbtjänst behöver ni inte heller installera egna programvaror).

Enkel hantering av FK3057

Elektronisk räkning

E-RÄK (elektronisk räkning) är Försäkringskassans e-tjänst för granskning och signering av räkningar för assistansersättning. Genom Aiai kan du enkelt hantera räkningen (FK3057) och elektroniskt skicka in denna via E-RÄK till Försäkringskassan.

Redo för automatisk tidrapportering?

Börja använd Aiai redan idag, testa kostnadsfritt.