Kvalitativ personlig assistans med hjälp av stödfunktioner

I Göteborgs Stad, Sveriges största förvaltning för funktionsstöd, är det fullt fokus på att bedriva assistans med hög kvalitet.

Publicerad

Thomas Eklund, Ulrika Hernandez

Thomas Eklund och Ulrika Hernandez arbetar för verksamhetsområdet personlig assistans i Göteborgs Stad. Ulrika är chef för en assistansenhet och Thomas är metodutvecklare för hela den kommunala assistansen. Ulrika är även chef över teamet med planerare, samordnare och administratörer som är kopplade till assistansen.

För att säkerställa att kvaliteten i uppdragen håller en hög nivå är det just organisationens olika stödfunktioner man satsat extra på i Göteborgs Stad och Ulrika uttrycker en stor tacksamhet för dessa.

– Stödfunktionerna betyder allt för mig, utan dem skulle min och övriga enhetschefers tid ätas upp av all administration. Nu kan vi fokusera på att leda enheterna, säkra att alla får den insats de har rätt till samt att bedriva en enhetlig personlig assistans i stadens alla uppdrag, beskriver Ulrika.

En annan av stödfunktionerna är metodutvecklare som Thomas arbetar som. Metodutvecklaren är ansvarig för att stötta enheterna i metodfrågor.

– Mitt arbete har en väldig bredd, jag stöttar bland annat enhetschefer och stödpedagoger i individuella frågor och jag ansvarar för att de metoder och arbetssätt som vi använder oss av är evidensbaserade och rätt anpassade till gruppen, förklarar Thomas.

Stödpedagogerna är ytterligare ett stöd i kvalitetssäkringen. Stödpedagogernas roll är nämligen att stötta i kvalitetsfrågor i de enskilda uppdragen samt vara ett stöd direkt till enhetschef, assistansanvändare och assistenter.

Thomas Eklund, metodutvecklare på Göteborgs Stad.
Thomas Eklund, metodutvecklare på Göteborgs Stad.

Yasmin Wenkel jobbar som stödpedagog på Ulrikas enhet. Yasmin beskriver uppdraget som ett nära samarbete med Ulrika, Thomas, assistentgrupperna och assistansanvändarna där hon ansvarar för att den pedagogiska planen i insatserna följs. Alltså att de evidensbaserade metoder som metodutvecklarna satt som riktlinjer praktiskt genomförs ute i assistansen.

– Jag är dagligen hemma hos våra assistansanvändare för att träffa dem och assistenterna för att vägleda och stötta i utförandet. Jag ser till att det finns genomförandeplaner, arbetsbeskrivningar, att daganteckningar skrivs och stöttar i alla möjliga frågor som kan dyka upp i livet kring assistansen, beskriver Yasmin.

Stödpedagoger var tidigare en roll som mestadels arbetade som stöd i bostäder med särskild service.  Assistansen i Göteborg Stad valde dock att även arbeta med stödpedagoger på varje assistansenhet.

– Nu är det ett vedertaget koncept som många kommuner i landet jobbar efter och yrkesutbildningar till stödpedagog finns i hela Sverige, säger Thomas.

Det var just en sådan utbildning Yasmin gick, på Partille yrkeshögskola. Efter att ha jobbat som assistent sedan 2005 kände hon att det var dags att ta nästa steg.

– Jag utbildade mig för att jag ville göra skillnad för assistansanvändare men också för att kunna stötta assistenterna. Jag är personen mittemellan och det är ofta där det uppstår problem och där vill jag vara och hjälpa till, förklarar Yasmin

Yasmin Wenkel arbetar som stödpedagog.
Yasmin Wenkel arbetar som stödpedagog.

Yasmin ser även att stödpedagogernas syfte är att hjälpa till att höja statusen för yrket personlig assistent. Att belysa de pedagogiska aspekterna av yrket och tydligt visa på att man jobbar efter en metod tillsammans med assistansanvändarna tror hon bidrar till detta.

– När jag jobbade som assistent kändes det ofta som att vi inte riktigt visste hur och varför uppdraget skulle utföras. Så är det inte alls idag, med allt det stöd som vi erbjuder både till assistansanvändare, assistenter och anhöriga blir uppdraget utfört med en helt annan kvalitet, säger Yasmin.

Metodutvecklaren och stödpedagogerna inom personlig assistans har olika specialistområden och tillsammans utgör de en kunskapsbas för hela verksamheten. På detta sätt säkras att assistenter, assistansanvändare och anhöriga får den kompetens som det finns behov av.

Det är tydligt i samtalet med Ulrika, Thomas och Yasmin att det i Göteborgs Stad är den höga kvaliteten som är i fokus och Ulrika beskriver att detta bland annat visas genom att hela organisationen möjliggör för respektive arbetsgrupp att ägna tid åt det de är bäst på.

– Ledarna ska leda och ansvara för personalen, stödpedagoger och metodutvecklare ansvarar för metoderna och pedagogiken i grupperna och administratörer stöttar med allt det administrativa. Rätt person på rätt plats helt enkelt, beskriver Ulrika.

Ulrika Hernandez, enhetschef på en av enheterna inom personlig assistans i Göteborgs Stad.
Ulrika Hernandez, enhetschef på en av enheterna inom personlig assistans i Göteborgs Stad.

Med Aiai minskade administrationen drastiskt

I Yasmins roll ingick det tidigare att på 50% sköta administrationen kring tidrapporteringen till Försäkringskassan då staden skötte all rapportering via papper och penna.

– Det var så otroligt mycket tid som gick till att ändra i tidrapporter, jaga assistenter kring ändringar och påskrifter samt sitta i telefon med Försäkringskassan för att försöka lösa alla problem, suckar Yasmin.

Det var Thomas som, i sin roll som metodutvecklare och därmed ansvarig för systemstöd, började nysta i olika lösningar för en smidigare tidsredovisning.

– När jag började som metodutvecklare reagerade jag väldigt starkt på att pedagogerna lade så mycket tid på tidrapporteringen. Jag upplevde att det var ett väldigt resursslöseri och tänkte att detta måste gå att göra på ett bättre sätt, berättar Thomas.

Thomas undersökte fler olika system och landade till sist i att det var Aiai som passade bäst för Göteborgs Stad. Implementeringen påbörjades för ca 1 år sedan och det har redan gett tydliga resultat.

– Vi har nu kunnat genomföra en omorganisation så att stödpedagogerna inte behöver lägga någon tid på tidrapporteringen utan istället lägger 100% på arbetet som pedagog, förklarar Ulrika.

Ulrika Hernandez och Thomas Eklund
Ulrika Hernandez och Thomas Eklund

Thomas beskriver att övergången till Aiai har gått väldigt smidigt och via både digitala utbildningar och utbildningar på plats har personalen fått det stöd de behöver för att kunna sköta all rapportering via Aiai.

För Yasmin har det blivit en väldig skillnad i arbetet då hon nu kan ägna all sin tid åt det hon från början var anställd att göra.

– Förr hade jag järnkoll på alla tidrapporter och nu kan jag släppa det helt. Det känns väldigt roligt att jag nu får ägna mer tid åt de delar av arbetet jag brinner lite extra för, t.ex. utbildningar, beskriver Yasmin.

– Även assistenterna tycker att Aiai är helt underbart, de behöver bara titta igenom och godkänna med BankID, avslutar Yasmin.

Läs mer