Marie Olsson – Aiais nya fakturerings- och löneexpert

Marie började på Aiai i mitten av maj efter 21 år inom assistansbranschen som löneadministratör, ansvarig för fakturering till kommuner och rapportering till Försäkringskassan.

Publicerad

Marie Olsson

Marie trivdes bra i sin tidigare roll som administratör på ett av Sveriges största assistansbolag men hon kunde inte motstå Niklas Bergströms erbjudande om att börja jobba på Aiai när han ringde upp.

– Niklas och jag har tidigare jobbat tillsammans och när han ringde mig och berättade om tjänsten blev jag nyfiken. På intervjun kände jag direkt att det kändes som ett roligt uppdrag och ett väldigt härligt gäng, beskriver Marie.

I Maries tjänst på Aiai kommer hon tillsammans med Pia Carlsson och Kristian Hyttinen vara ansvarig för den nya tilläggstjänsten Aiai Löneservice.

Aiai Löneservice är en tilläggstjänst till Aiai.
Aiai Löneservice är en tilläggstjänst till Aiai.

Med Aiai Löneservice blir sommarlönerna inte lika sårbara.

Aiai Löneservice har haft en kanonstart. Det är redan kunder som är igång med tjänsten och det är till och med så många som är intresserade att det just nu är kö för att börja använda tjänsten.

– Jag förstår att det är väldigt attraktivt att börja med Aiai Löneservice då företagen slipper ha kompetensen kring lön på plats. Det kan vara väldigt sårbart om man bara har en person som kan lön, då vilar ett stort ansvar på just den personen. Vad händer om den personen slutar eller blir sjuk? undrar Marie.

Marie vet vad hon pratar om, hon har själv aldrig haft mer än tre veckors sammanhängande semester på sommaren då hon alltid behövts på plats för att sköta lönerna.

– Det känns roligt att kunna hjälpa alla tappra löneansvariga ute på bolagen så att även de kan ta mer sammanhängande semester, säger Marie hoppfullt.

– Vi kan se en trend att många som har kompetens inom lön nu går i pension och bolagen står i valet kring att anställa en ny person eller lägga ut lönen på någon annan. Då är Aiai Löneservice ett bra val då det hos oss finns kompetens både i systemet Aiai och om lön, beskriver Kristian Hyttinen som är affärsområdeschef för Aiai Löneservice.

Kristian Hyttinen - affärsområdeschef för Aiai Löneservice.

De senaste åren har dock Maries fokus legat på sjukfakturering till kommuner och rapportering till Försäkringskassan.

– I början tyckte jag det var kämpigt att lära mig alla regler och att det var så olika från kommun till kommun men med tiden blev det min specialitet, berättar Marie.

Att det är så olika krav på underlag för de olika kommunerna skapar mycket jobb för administratören och det krävs att man är väl insatt i vad som gäller för de olika kommunerna. Maries upplevelse är att det gäller att stå på sig och veta vad man har rätt till.

– Jag hade en chef som var väldigt kunnig och han stod på sig gentemot vissa kommuner och då fick vi till slut rätt i vissa ärenden, berättar Marie.

Genom åren har Marie samlat på sig mycket erfarenhet och kunskap kring just dessa frågor och här kommer hennes tre bästa tips till dig som kämpar med faktureringen till kommunerna.

Tips för en smidigare sjukfakturering

Skapa en relation med handläggaren på kommunen

I mitt arbete var det viktigt att kontakta handläggaren på kommunen, att alltid ha en person att kunna ringa om något blev fel eller om något skulle förtydligas. I vissa fall kunde jag t.o.m förhandla bort underlag i form av t.ex. lönespecifikationer.

Kunskap om lön

Det är en stor fördel om du som ska sköta faktureringen även har viss kännedom om lön då du bl.a. behöver kolla vilka karensdagar som gäller t.ex. när en assistent jobbar hos flera brukare.

Noggrannhet lönar sig

Gå igenom underlaget ordentligt och skaffa dig fakta kring de delar du känner dig osäker på genom att t.ex. ringa kommunen och ta reda på vilket underlag de kräver. När du har gjort det några gånger och du är noggrann kommer du slippa komplettera i så stor utsträckning vilket blir effektivare för dig och företaget.

Läs mer om vår nya tilläggstjänst – Aiai Löneservice för dig verksam inom personlig assistans.

Läs mer