Mille går i bräschen

Jag är övertygad om att fler förvaltningar i Stockholm kommer att välja Aiai. Nyfikenheten på Kaustiks webbtjänst är stor och deras inställning att se utmaningarna snarare än hindren är mycket tilltalande.

Publicerad

Det berättar Mille Salomaa-Lindström, enhetschef vid Farsta stadsdelsförvaltning, enheten för personligt stöd, tror att fler förvaltningar i Stockholm kommer att följa hans exempel och satsa på Aiai, inte minst för att spara värdefull administrativ tid.

– Våra assistenter kommer att minska sin tid med redovisningarna med 90 –95 procent, tid som kommer våra kunder tillgodo. Vi i arbetsledningen har minskat tiden för tidsredovisningar med upp till 50 procent. Vi spar alltså både tid och även pengar eftersom Aiai är 25 procent billigare än vårt gamla verksamhetsstöd, säger han.

Mille Salomaa-Lindström har gått den långa vägen fram till dagens position som enhetschef. 1996 fick han en tjänst som timavlönad personlig assistent i Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning.

Jag fastnade för möjligheten att hjälpa människor med funktionsnedsättning, berättar han.

Senare blev han lärarassistent på Riksgymnaiset i Skärholmen, en integrerad internatskola med rehabilitering på schemat. 2003 blev han arbetsledare på en gruppbostad, 2008 tjänstgjorde han som biträdande enhetschef på assistans-enheten i Enskede-Årsta/Vantör. 2010 kom han till Farsta stadsdelsnämnd där han arbetat som enhetschef sedan 2011. Enheten för personligt stöd utför beställningar från stadsdelsförvaltningens biståndsenhet och Försäkringskassan. Insatserna är personlig assistans, ledsagning, avlösning och hemtjänst i assistansliknande form.

I dag har de 15 kunder med personlig assistans, 75 kunder som har avlösning eller ledsagning, 8 kunder med hemtjänst i assistansliknande form, 45 kunder som har beslut om kontaktperson och 6 kunder med beslut om korttidsfamilj. Enheten samverkar med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och är deras kommunala utförare av avlösning, ledsagning och personlig assistans. För drygt 1,5 år sedan tog Kaustik kontakt med Farsta stadsdelsförvaltning men då fanns inget intresse enligt Mille Salomaa-Lindström för att byta verksamhetsstöd.

Under 2014 kom flera förändringar i kraven på löneunderlag samtidigt som vi upptäckte fel i det dåvarande stödet.

Samtidigt anställde vi två nya medarbetare som talade sig varma för Aiai som de arbetat med i privat verksamhet. Jag träffade också en enhetschef från en kranskommun som hyllade Aiai. Allt detta sammantaget gjorde att jag kontaktade Kaustik förra hösten, berättar han.

Sedan mars 2015 arbetar man med Aiai. Det är inte bara sparad tid och pengar som får Mille Salomaa-Lindström att prisa Kaustiks skräddarsydda webbtjänst. Systemet är mycket användarvänligt, tillgängligheten är en stor fördel och redovisningarna blir korrekta, säger han. Men det var ingen enkel resa för stadsdelsnämnden att byta verksamhetsstöd. Det krävdes en lång och komplicerad process där man bland annat fick ta in en extern konsult med uppdrag att göra riskanalys, informationsklassificering och handlingsplan.

Många förvaltningar drar sig för att starta en sådan process men nu kan de ha nytta av våra omfattande förberedelser.

Jag är övertygad om att fler kommunala förvaltningar kommer att följa Farstas exempel. Det märker jag i de nätverk som finns där nyfikenheten på våra erfarenheter av systemet är mycket stor, säger Mille Salomaa-Lind-ström. Det vore enligt honom en stor fördel för alla förvaltningar att satsa på ett gemensamt system i framtiden. – Vi behöver tala samma administrativa språk, vi är ju samma arbetsgivare i Stockholms stad, konstaterar han.

Läs mer