Synka – utbildningen som gör det lättare att leva och jobba med personlig assistans

IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade, har precis lanserat Synka, en ny digital utbildning som vänder sig till alla fyra uppdragen inom den personliga assistansen. Genom att tydliggöra vad som gäller för varje uppdrag är förhoppningen att samsynen och förståelsen ska öka och därmed göra det lättare att leva och jobba med personlig assistans.

Publicerad

Den 17 januari i år presenterade den statliga utredaren Lars Lööw sina slutsatser i utredningen ”Översyn av yrket personlig assistent, ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor”. Utredningen visar bland annat på vikten av utbildning för alla grupper som berörs av personlig assistans.
– Att utredningen slog fast att behovet av utbildning är stort gör Synka så relevant. Det visar också att vi var helt rätt i tanken när vi startade projektet, säger Johanna Hedgårdh, projektledare för Synka.

Synka har utvecklats inom ramen av Projekt Egenmakt, ett 3-årigt projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Tanken från början var att ta fram en utbildning riktad till assistansanvändaren, men i vilken form och vilket innehåll den skulle ha var oklart. Efter samtal och intervjuer med personer som lever och jobbar med personlig assistans blev det tydligt för projektgruppen att utbildningen borde rikta sig till alla inblandade.

– Om något inte känns bra väljer den assistansberättigade många gånger hellre att vara tyst av rädsla för att förlora sin assistent och assistenten vill inte heller säga ifrån av rädsla att förlora sitt jobb. Risken är att tystnaden resulterar i en onödig konflikt, konstaterar Johanna. Konflikterna kunde ofta spåras till något så grundläggande som brist på kunskap och information om förväntningar, ansvar, rättigheter och skyldigheter. Otydlighet om vilka roller och uppdrag den personliga assistansen består av var en annan orsak.

– Genom att definiera och tydliggöra rollerna samt skyldigheter och ansvar blir kvalitén på den personliga assistansen bättre och livet med assistans lättare att leva och jobba med. Om alla som har ett uppdrag inom assistansen är medvetna om sina skyldigheter respektive rättigheter är det lättare att föra en dialog, förklarar Johanna.

Fyra uppdrag – en utbildning

I Synka används begreppet ”uppdrag” istället för roll eftersom det då blir tydligare att det kommer med ett ansvar. Alla inblandade har samma benämning eftersom alla har ett uppdrag att utföra – även assistansanvändaren.

Utbildningen består av en gemensam introduktion som syftar till att skapa samsyn kring den personliga assistansen och de fyra uppdragen. Efter genomförd introduktionsutbildning väljer man den inriktning som passar en bäst: assistansanvändare, personlig assistent eller arbetsledare.

– I dagsläget finns ingen utbildning som vänder sig specifikt till anordnare men vi menar att Synka som helhet kommer att vara ett värdefullt verktyg i anordnarens vardag. Tanken är att anordnarna ska använda sig av konceptet med de fyra uppdragen i sin dagliga verksamhet. Hos IfA kommer det att finnas idéer och upplägg på hur man som arbetsgivare kan jobb vidare med Synka i praktiken, säger Johanna Hedgårdh.

Kunskap på ett inspirerande och inbjudande sätt

Synka är digital för att vara så tillgänglig som möjligt, det är alltså upp till användaren att använda sin telefon, dator eller surfplatta. Den är också tillgänglighetsanpassad och kommer i maj även att finnas på engelska och arabiska.

– Tjänsten är interaktiv, tillgänglig, inspirerande, lustfylld, pedagogisk och snygg, och framförallt innehåller den en massa värdefull information och kunskap som gör skillnad, säger Johanna Hedgårdh.

En investering för alla

Två av tre utbildningar i Synka är helt gratis och den tredje, den för personliga assistenter är avgiftsbelagd. Är man personlig assistent och vill gå utbildningen tar man kontakt med sin arbetsgivare/anordnare som kan köpa tjänsten för 295 kr/deltagare, ett erbjudande som gäller under 2020.

– Avgiften går oavkortat till underhåll och fortsatt utveckling av Synka, målet är ju att utbildningen ska leva och kännas relevant lång tid framöver. Vi tror ju och hoppas att Synka på lång sikt kommer leda till att den personliga assistansen fungerar bättre, vilket inte bara alla inom den personliga assistansen tjänar på utan hela samhället, säger Johanna.

Läs mer och gå en utbildning på www.synka.org

Läs mer