Ärendehantering

Med Aiai Ärendehanteringen ges kontroll över alla företagets ärenden och det går att följa ärenden från start till mål. Ärendehantering är en unik tjänst för att säkra kvaliteten.

Ökad kvalitet

Kontroll och översikt

Ärendehantering ger dig som verksamhetsansvarig kontroll och översikt över alla administrativa arbetsuppgifter vilket bidrar till verksamhetens kvalitet.

Kontroll och ansvar

Tilldela ansvariga

Via Ärendehanteringen i Aiai tilldelas ansvariga och intressenter. Här upprättas ärendebeskrivning, färdigtidpunkt, status etc. för respektive ärende.

Full koll

Notifiering i systemet

Användaren blir notifierad och påmind när ett ärende upprättas, förändras eller vid tidpunkt för påminnelse.

Redo att skapa ditt första ärende?

Börja använd Aiai redan idag, testa kostnadsfritt.