Ledighetsansökan

Med ledighetsansökan i Aiai är det enkelt för medarbetare att ansöka om ledighet och för chefer att bevilja och neka ledighet direkt i Aiai.

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan medarbetare

I egenskap av medarbetare kan du här lägga till och ändra befintliga ledighetsansökningar som gäller dig själv.

Ledighetsansökan

Hantera ledighetsansökan

I egenskap av administratör kan du hantera ledighetsansökningar för såväl dig själv som för andra medarbetare. När en medarbetare lägger till eller ändrar en ledighetsansökan och anger dig som ansvarig, får du ett mail för att uppmärksamma dig på detta.

Ledighetsansökan

Skapa och anpassa frånvarotyper

Som administratör är det möjligt att lägga till, ändra och ta bort de frånvarotyper som medarbetarna kan välja för sina ledighetsansökningar. Detta görs under kugghjulsikonen “Hantera frånvarotyper”.

Ledighetsansökan

Valfritt antal frånvarotyper

Det går att lägga till valfritt antal frånvarotyper såsom t.ex. semester, tjänstledighet, föräldraledighet etc, samt ge respektive frånvarotyp valfri färg, vilken återspeglas i kalendervyn för ledighetsansökan.

Dax att ansöka om ledighet?

Börja använd Aiai redan idag, testa kostnadsfritt.