Avtal

Genom Aiai Avtal kan du skapa, skicka och BankID-signera avtal på ett snabbt, enkelt och säkert sätt. Aiai Avtal underlättar för alla typer avtal.

Aiai avtal

Kontroll – överblick

Aiai Avtal ger kontroll över avtalsprocessen. Se vilka som har signerat avtalen och påminn dem som ännu ej har signerat.

Aiai avtal

Effektiv avtalshantering

Avtalshanteringen digitaliseras och processen effektiviseras genom att information om avtalsparterna kan hämtas direkt från Aiai.

Aiai avtal

Färdiga standardavtal

I Aiai Avtal finns flertalet färdiga avtal från KFO och Vårdföretagarna.

Aiai avtal

Säkerhet

Avtalen tecknas med BankID vilket garanterar signeringsprocessen. Genom Aiai Avtal vet du att rätt person signerat rätt avtal.

Aiai avtal

Användarvänligt

Aiai Avtal är enkelt att börja med och följer Aiais självinstruerande struktur.

Aiai avtal

Bifoga dokument

Bifoga dokument/bilagor till avtalet såsom sekretess, informationsbrev och tystnadsplikt.

Har du koll på dina avtal?

Börja använd Aiai redan idag, testa kostnadsfritt.